Curatele

Voor wie?

Curatele is een maatregel die bedoeld is voor mensen die niet meer in staat hun eigen financiële en andere persoonlijke belangen te behartigen? Curatele is een zwaarder middel dan bewind. Een curator neemt beslissingen over het geld en de goederen en ook over de verzorging, verpleging, behandeling of begeleiding van degene die onder curatele staat. Hierdoor worden uw persoonlijke belangen én uw financien beschermd. Iemand die onder curatele wordt gesteld, is  ‘handelingsonbekwaam’. Dat betekent dat deze persoon zonder toestemming van de curator geen rechtshandelingen mag verrichten. Iemand die onder curatele staat noemen we Curandus.

Alle ondercuratelestellingen zijn opgenomen in het Centraal Curatele- Bewindregister (CCBR).

Wat mag u van ons verwachten als uw curator?
De curator verzorgt in eerste instantie dezelfde zaken als een bewindvoerder doet. Namelijk het regelen van al uw financiële zaken. Een curator heeft daarnaast ook verantwoordelijkheid op het gebied van zorg, behandeling en/of begeleiding. De curator neemt al dan niet in overleg met de curandus beslissingen en maakt keuzes wat hij/zij het beste acht en in het belang van de curandus. De positie van curator lijkt best veel op de ouder of voogd. Hij/zij is de wettelijk vertegenwoordiger van de curandus, treedt voor hem/haar op en behartigt de financiële en andere belangen.